Łódź na nowo Łódź, jaka jest, nie każdy widzi. Moja jest ładna.